NECESSITATS

escola1
 • ESTALVIAR DESPESES: Al voltant d’un 70 % de l’energia que es consumeix en els centres docents és en calefacció, climatització i enllumenat.
 • CONTROLAR CONSUMS: Controlar els consums de l’edifici en temps real.
 • EVITAR PÈRDUES: Analitzar les característiques dels edificis i detectar on són les fuites més importants d’energia. Per façanes, finestres i cobertes es perd més del 30% de l’energia. Optimització dels equips.
 • MILLORAR EL CONFORT: Fer que la temperatura, grau d’humitat i renovació de l’aire donin una millor sensació de confort a l’alumne i al professor.

SOLUCIONS

 • MONITORITZACIÓ INSTAL·LACIONS: Per a conèixer en temps real la distribuescola2ció de consums de l’escola i la potencia real utilitzada.
 • MILLORA ENVOLTANT: Augmentar l’aïllament de façanes i teulades, per l’interior o per l’exterior. Canvi fusteries de finestres antigues i poc estanques.
 • AJUSTAR HORARIS I CONSUMS: Evitar màxims de potència en determinades hores. Revisar potències contractades. Instal.lar detectors de presència.
 • SUBSTITUIR INSTAL·LACIONS POC EFICIENTS: Calderes amb molta demanda energètica, de gas, fuel o electricitat.

ASSOLIMENTS

escola3
 • PRESTIGI: Escola compromesa amb el medi ambient i l’estalvi energètic
 • ESTALVI ECONÒMIC: Reducció de la despesa en un 50 %
 • REVALORITZACIÓ: Augment del valor patrimonial