certificacio2

Què és:

El certificat energètic, és el document que s´exigeix als edificis per conèixer la qualificació energètica així com, quin consum energètic i quines emissions de CO2 generen. Des de Juny de 2013 s’aprova el procediment bàsic per a la Certificació Energètica dels Edificis, segons el Decret 235/2013. Decret 235/2013 Per a nosaltres no és sols l’obligatorietat el que ens mou, hem pres consciència de la necessitat d’estalviar recursos cada vegada més cars i inaccessibles.

Dades que obtenim amb l’informe i certificat energètic:

  • Quan consumeix un edifici? Coneix el consum del seu edifici o habitatge? A PlusEnergy realitzem un estudi exhaustiu de les característiques dels edificis i dels consums d’energia dels mateixos, per tal de detectar les principals fuites d’energia, sobretot pel que fa a la climatització dels habitatges, que és la part més important de la factura energètica.
  • Quantes emissions de CO2 produeix a l’atmosfera? Amb l’estudi per a la realització del Certificat s’obtenen les emisions globals [kgCO₂/m2 any]. Objectiu: Rebaixar les emissions de CO2 en un 20%, incrementar la producció d´energies renovables en un 20%, i millorar l´eficiència energètica en un 20% mitjantçant la Rehabilitació Energètica dels Edificis. Protocol de Kyoto Directiva 20/20/20 UE
  • Quines mesures de millora energètica es poden aplicar? Una vegada realtizat l’estudi energètic i detectades les principals mancances, es proposen les mesures de millora més adients, amb la valoració econòmica corresponent. El més important sempre és actuar primer sobre l’envolvent de l’edifici i després les instal.lacions que siguin deficients. Les propostes de millora de la qualificació energètica ens poden fer millorar en dues lletres la qualificació, o sigui si tenim una G passar a una E, o si tenim una F passar a una D. Resultat: Estalvi Energètic i Revalorització de l’Habitatge.

Les immobiliàries han d’exhibir l’etiqueta on mostra la Qualificació de l’A a la G. stock-vector-energy-classification-tags-vector-eps-76981750

  • L’experiència en els països on fa temps que s’ha establert aquesta qualificació, dóna un balanç positiu.
  • Ex: Països com Dinamarca han vist reduït  el consum dels habitatges un 20% de mitjana, després d’establir el certificat.

 

 

Conseqüències de no obtenir la certificació energètica dels edificis

  • Les conseqüències de la no obtenció de l’etiqueta qualificativa poden ser tant de tipus ambiental, com legal, amb sancions pel promotor o propietari establertes en el decret 235/2013 i la llei 8/2013 Llei 8/2013