NECESSITATS

  • ESTALVIAR DESPESES: L’energia que més es consumeix en les Comunitats de Propietaris és l’elèctrica, i si es dóna el cas de calefacció centralitzada, el gasoil o gas natural.
  • CONTROLAR CONSUMS: Optimitzar aquests consums, li permetrà reduir la factura energètica total fins un 25% o més.
  • EVITAR PÈRDUES: Analitzar les característiques dels edificis i detectar on són les fuites més importants d’energia. Per façanes, finestres i cobertes es perd més del 30% de l’energia.
  • AUGMENTAR EL CONFORT: Fer que la temperatura, grau d’humitat i renovació de l’aire assolits, donin una millor sensació de confort als habitatges.

SOLUCIONS

  • OPTIMITZACIÓ FACTURES I INSTAL·LACIONS: Optimització de les factures tant elèctrica com de gas. Adequació al tipus de consum de la comunitat.
  • SUBSTITUIR INSTAL·LACIONS POC EFICIENTS: Substitució enllumenat per baix consum, utilització de sistemes de control de presència, i temporitzadors. Pensar en ascensors d’última generació si s’han de substituir, així com calderes i aparells de climatització comunitaris més eficients.
  • MILLORAR ENVOLTANT: Augmentar l’aïllament de façanes i cobertes, per l’interior o per l’exterior. Canvi fusteries de finestres i balcons antigues i poc estanques.

ASSOLIMENTS

  • ESTALVI ECONÒMIC: Reducció de la factura energètica
  • MILLORA AMBIENTAL: Reducció de les emissions de CO2 i de la demanda energètica.  Més confort als habitatges.
  • REVALORITZACIÓ: Augment del valor patrimonial

CAS D´ÚS: INFORME SOBRE EL CONSUM EN VIVENDES

VIVENDES DE 100m2 APROXIMADAMENT Z.ATLÀNTICA: FACTURA D´ENERGÍA DE 1.527 € / ANY.
FACTURA ENERGÈTICA
CONSUM INSTAL·LACIONS FACTURA D´ENERGÍA
Calefacció 338,64€
ACS 383,35€
Refrigeració 89,76€
Cuina 158,44€
Il·luminació 61,37€
Electrodomèstics 453,05€
Standby 42,50€
TOTAL 1.527,11€

ACCIONS I COSTOS PER ASSOLIR L´ESTALVI
ACCIONS COST €/M2 ESTALVI ESTIMAT(%) ESTALVI ANUAL(€) ROI SENSE AJUDES(ANYS) ROI AMB AJUDES(ANYS)
Canvi d´hàbits d´usuari 0€ 5% 76€ INMEDIATA INMEDIATA
Monotorització i control 15€ 20% 305€ INMEDIATA INMEDIATA
Millores en aïllament 56-77€ 30% 455-578€ 10-11 6,5-7,2
Il·luminació 4€ 40% 24,55€ +10 +10
Canvi ascensors UD 4% 2.025€ +10 +10
Modernització instal·lacions tèrmiques: calefacció, acs i climatització 34€ 12-23% 200€ 30 20
Introducció energies renovables 73€ 12% 100€ 50 50

 

AJUTS

GENCAT FOMENTO