porquet2Tenim el repte, tenim la tecnologia, tenim les necessitats i tenim les respostes, per a una millora de l’estalvi energètic. Volem i podem arribar a ser veritables referents en aquest procés. L’objectiu final de la realització d’aquests estudis és Estalviar Energia. Degut a l’alta dependència de l’exterior, en més d’un 70%, i a l’elevat preu que està assolint, el preu de l’energia ha patit un increment d’un 60% en 5 anys, és el moment de pensar en l’Estavi Energètic. La Certificació Energètica ens dóna la dada, entre d’altres, del consum d’un edifici, i amb les propostes de millora de la Qualificació Energètica, a més de millorar en una o dues lletres la qualificació, podem obtenir un estalvi considerable.

Consum

Els edificis residencials i de serveis consumeixen 1/3 de l’energia final total de la UE. L’energia final és la que ens arriba després d’haver passat el seu procés de transformació de les fonts primàries renovables o fòssils.

 Sector Residencial

Sector Terciari (Serveis)

Consum d´Energia Final a Barcelona per sectors (Serveis)

Sabeu el que consumeix casa vostra? L’estudi o auditoria energètica us ho respon. Per què un edifici consumeix més energia de la necessària? És el moment d’aplicar mesures d’estalvi. Sabeu que un 30% de l’energia que es consumeix es malbarata, per la baixa qualitat d’aïllament dels tancaments dels edificis? Es fa necessari millorar els aïllaments de l’envoltant de l’edifici.

Pèrdues

Les pèrdues per l’envoltant de l’edifici poden arribar a ser un 30-40%. Per tenir sistemes de generació d’energia poc eficients les pèrdues poden arribar al 20% És fa indispensable canviar la mentalitat respecte al consum.

Resultats

  OBJECTIUS
  RESULTATS
  Menys dependència energètica de l’exterior
  Estalvi
  Menys emissió de gasos contaminants
  Millora climàtica
  Menys consum energètic
  Estalvi
  Més confort als habitatges, oficines, comerços
  Confort
  Més qualitat de vida
  Benestar
  Més valor del parc immobiliari
  Valor afegit

Ex: A Alemanya per cada euro invertit pel govern durant el 2010 en rehabilitació energètica, n’ha recuperat 5.