NECESSITATS

pime1
  • ESTALVIAR DESPESES: La principal despesa energètica en una PIME ve produïda per l’enllumenat i els equips de climatització i ofimàtica, que suposen quasi el 90% de la mateixa.
  • CONTROLAR CONSUMS: Tenir sota control aquests consums, li permetrà reduir la seva factura elèctrica fins un 25%.
  • EVITAR PÈRDUES: Analitzar les característiques dels edificis i detectar on són les fuites més importants d’energia. Per façanes, finestres i cobertes es perd més del 30% de l’energia.
  • AUGMENTAR EL CONFORT: Fer que la temperatura, grau d’humitat i renovació de l’aire donin una millor sensació de confort a l’usuari i al treballador.

 

SOLUCIONS

  • MONITORITZACIÓ INSTAL·LACIONS: Controlar els consums d’enllumenat i climatització de la seva oficina de manera fàcil, remota, centralitzada i en temps real.pime4
  • MILLORA ENVOLTANT: Augmentar l’aïllament de façanes i teulades, per l’interior o per l’exterior. Canvi fusteries de finestres i balcons antigues i poc estanques.
  • AJUSTAR HORARIS I CONSUMS: Evitar màxims de potència en determinades hores
  • SUBSTITUIR INSTAL·LACIONS POC EFICIENTS: Aparells amb molta demanda energètica.

ASSOLIMENTS

pime5
  • REDUCCIÓ DEMANDA ENERGÈTICA: Reducció de la demanda energètica en una mitjana del 30%.

 

 

 

CAS D´ÚS: INFORME SOBRE EL CONSUM DE OFICINES

EDIFICI D´OFICINES DE 5.000m2: FACTURA D´ENERGÍA DE 135.000 € / ANY.
FACTURA ENERGÈTICA
CONSUM INSTAL·LACIONS FACTURA D´ENERGÍA
Climatització i Ventilació 64.000€
Il·luminació interior i exterior 35.000€
Ordinadors, CPD, Fotocopiadora 17.000€
Ascensors i munta-càrregues 8.000€
Aigua lampistería 6.000€
Vending, contra-incendis 5.000€
TOTAL 135.000€

ACCIONS I COSTOS PER ASSOLIR L´ESTALVI
ACCIONS COST €/M2 ESTALVI ESTIMAT(%) ESTALVI ANUAL(€) ROI (ANYS)
Canvi d´hàbits d´usuari 0 5 6.750€ INMEDIATA
Canvi màquines de vending 0 5 6.750€ INMEDIATA
Control presencia en il·luminació 15 10 13.500€ 2-3
Control presencia en climatització 15 10 13.500€ 2-3
Gestió protecció solar exterior 5 10 13.500€ 1-2
Incloure protecció solar exterior 100 15 20.250€ +10
Integració d´instal·lacions 20 10 13.500€ 3-4
Canvi luminàries 30 15 20.250€ 5-6
Canvi màquines climatització 250 15 20.250€ 10-11
Canvi ascensors UD. 5 6.750€ +10
Reforma integral façana 600* 25 27.000€ +10