Plus Energy® és una empresa dedicada a la Rehabilitació, Certificació i Estalvi Energètic, dirigida a tots aquells propietaris, gestors o administradors d’edificis ineficients energèticament. Som un equip de tècnics qualificats en rehabilitació i certificació, amb dilatada experiència en el món de l’edificació. Donem resposta a la necessitat actual d’estalvi energètic, així com a l’acompliment de la Normativa de Certificació i Qualificació Energètica dels edificis.

El nostre objectiu és millorar la qualitat de vida a les llars i reduir la demanda energètica.

Els beneficis per a l’usuari són: estalviar diners, guanyar en tranquilitat i obtenir una revalorització de l’immoble.

PROCEDIMENT DE TREBALL:

ESTUDI ENERGÈTIC BÀSIC

 • Seguiment de la facturació dels serveis (llum, gas, aigua)
 • Anàlisi de les característiques constructives de l’edifici
 • Possibilitat de monitorització per zones
 • Introducció de dades reals a l’eina de gestió energètica
 • Valoració del període registrat
 • Anàlisis de possibilitats més òptimes amb els resultats obtinguts

MESURA I VERIFICACIÓ

 • Monitorització de consums energètics
 • Avaluació dels estalvis reals
 • Gestió dels subministres, factures

DISSENY DE SOLUCIONS

 • Anàlisis preliminar cost/benefici i rendibilitat de cada mesura proposta
 • Ajuda a la sol•licitud de permisos, autoritzacions i finançament
 • Renegociació tarifes contractades

DISSENY EXECUTIU

 • Realització de projecte, pressuposts
 • Anàlisis econòmic/financer detallat
 • Elaboració del pla de mesures i verificació
 • Disseny del pla de monitorització

DIRECCIÓ I GESTIÓ DE L’EXECUCIÓ

 • Gestió i Coordinació dels requisits del projecte per a la instal•lació d'equips i sistemes

OPERACIÓ I MANTENIMENT

 • Manteniment preventiu de les instal•lacions
 • Valorar realitzar sessions formatives en utilització i bones pràctiques d'equips i sistemes