Millorant aïllaments de façanes i cobertes, proteccions solars, canviant els hàbits adquirits, s’obtenen beneficis a molt curt termini.

Les pèrdues d’energia ens els edificis poden ser d’un 30% o més, sobretot en edificis construïts entre els anys 40 i 80, fins que va entrar en vigor la primera normativa sobre aïllament tèrmic, l’any 1979. Es calcula que un 58% dels edificis no disposen de cap tipus d’aïllament tèrmic.

Dates de construcció d'habitatges a Espanya durant el S.XX

Dates de construcció d’habitatges a Espanya durant el S.XX

La majoria d’edificis del parc immobiliari van ser construïts entre els anys 40 i 80.

A Catalunya del total de 2.315.774 unitats d’habitatges existents, 1.400.766 (60,48%) van ser realitzats entre els anys 1940-1979, dels quals 1.116.950 (79,74%) es troben a la ciutat de Barcelona. Portes i finestres que no protegeixen del fred, parets i cobertes que no aïllen,  instal.lacions de calefacció i aigua calenta antigues, són els principals factors de pèrdua d’energia als habitatges.     PlusEnergy-Casa-CAT

És important aprofitar la tecnologia actual.

Existeixen al mercat els mecanismes adequats per a la realització de millores destinades a l’estalvi en els edificis.

Millorant aïllaments de façanes i cobertes, proteccions solars, canviant els hàbits adquirits, s’obtenen beneficis a molt curt termini. Petites intervencions com per exemple millores de l’aïllament o canvi de finestres, poden suposar per a un habitatge mitjà de 100 m2, un cost aproximadament de 3.000 € amortitzables en 4 anys. A Alemanya per cada euro invertit pel govern durant el 2010 en rehabilitació energètica, n’ha recuperat 5.

Propòsits i ajuts de les administracions

L’Objectiu de la Unió Europea per al 2020 és aconseguir que els edificis tinguin un consum proper al zero. Les entitats públiques locals, autonòmiques i estatals han redactat diferents Plans d’Energia per a assolir els objectius fixats per la Unió Europea. A més de la implantació de la Certificació energètica dels edificis s’ha aprovat un fons d’ajuts per a obres de rehabilitació energètica. GenCat B.O.E. IDAE BCN CHM