L’energia més barata és la que no es consumeix

Estalvi Energètic

Estalvi Energètic L’objectiu final de la realització d’aquests estudis és Estalviar Energia, degut a l’alta dependència de l’exterior en més d’un 70%, i a l’elevat preu que està assolint. El preu de l’energia ha patit un increment d’un 60% en 5 anys. La Certificació Energètica ens dóna la dada, entre d’altres, del consum d’un edifici, i amb les propostes de millora de la Qualificació Energètica, a més de millorar en una o dues lletres la qualificació, podem obtenir un estalvi considerable.

Llegir més

Certificació Energètica

Certificació Energètica Quan consumeix un edifici? Coneix el consum del seu edifici o habitatge? A PlusEnergy realitzem un estudi exhaustiu de les característiques dels edificis i dels consums d’energia dels mateixos, per tal de detectar les principals fuites d’energia, sobretot pel que fa a la climatització dels habitatges, que és la part més important de la factura energètica.

Llegir més

Rehabilitació Energètica

Rehabilitació Energètica Millorant aïllaments de façanes i cobertes, proteccions solars, canviant els hàbits adquirits, s’obtenen beneficis a molt curt termini. Les pèrdues d’energia en els edificis poden ser d’un 30% o més, sobretot en edificis construïts entre els anys 40 i 80, fins que va entrar en vigor la primera normativa sobre aïllament tèrmic, l’any 1979. Es calcula que un 58% dels edificis no disposen de cap tipus d’aïllament tèrmic.

Llegir més

UA-67407257-1