Projecte: Edifici La Miranda
Tipus: Obra Nova
Edifici plurifamilar construït amb criteris de sostenibilitat i eficiència energètica.
Materials certificats ambientalment.
Calefacció i refrigeració per panells radiants integrats a terra i parets.
Combustible biomassa.
Aportació energia solar per a aigua calenta.
Fusteries protegides amb vernissos ecològics.