Projecte: Edifici d´habitatges Carrer del Pont
Tipus: Rehabilitació
Rehabilitació complerta d’edifici format per quatre habitatges en plantes pis i local comercial en planta baixa.

Edifici rehabilitat seguint els criteris de construcció tradicional, murs de façana de 45 cm, obertures amb les dimensions adequades per obtenir una il·luminació suficient,  sense patir pèrdues de l’energia destinada a la climatització.

Ventilació i il·luminació natural de totes les estances.