Projecte: Fundació Bosch i  Cardellach
Tipus: Rehabilitació
Aprofitament llum solar fins a la planta soterrani de l’edifici.

Estudi ventilació creuada i protecció solar a les hores de més exposició.